SVD-05 เวียดนาม สวยมากกก

เวียดนาม
โปรแกรม SVD-05 เวียดนาม สวยมากกก
รหัสทัวร์ SVD-05 เวียดนาม สวยมากกก
ระยะเวลาเดินทาง 3D2N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
กรกฎาคม 65 - มีนาคม 66
฿ 9,977

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ SVD-05 เวียดนาม สวยมากกก


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park – นั่งรถราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์
  2. สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
  3. วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

SVD-05


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
22/07/2022 24/07/2022 11,777 2,777 11,777 11,777 3,777 จอง
จอง
19/08/2022 21/08/2022 9,977 2,777 9,977 9,977 3,777 จอง
จอง
09/09/2022 11/09/2022 11,777 2,777 11,777 11,777 3,777 จอง
จอง
16/09/2022 18/09/2022 11,777 2,777 11,777 11,777 3,777 จอง
จอง
30/09/2022 02/10/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
28/10/2022 30/10/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
18/11/2022 20/11/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
25/11/2022 27/11/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
02/12/2022 04/12/2022 13,777 2,777 13,777 13,777 3,777 จอง
จอง
09/12/2022 11/12/2022 13,777 2,777 13,777 13,777 3,777 จอง
จอง
16/12/2022 18/12/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
23/12/2022 25/12/2022 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
20/01/2023 22/01/2023 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
27/01/2023 29/01/2023 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง
17/02/2023 19/02/2023 13,777 2,777 13,777 13,777 3,777 จอง
จอง
24/02/2023 26/02/2023 10,777 2,777 10,777 10,777 3,777 จอง
จอง
03/03/2023 05/03/2023 13,777 2,777 13,777 13,777 3,777 จอง
จอง
17/03/2023 19/03/2023 12,777 2,777 12,777 12,777 3,777 จอง
จอง