SVD-04 เวียดนาม ฮิตฮิต

เวียดนาม
โปรแกรม SVD-04 เวียดนาม ฮิตฮิต
รหัสทัวร์ SVD-04 เวียดนาม ฮิตฮิต
ระยะเวลาเดินทาง 3D2N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม
฿ 9,977

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ SVD-04 เวียดนาม ฮิตฮิต


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park – นั่งรถไฟราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์
  2. สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
  3. วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยาน  ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

SVD-04


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
20/05/2022 22/05/2022 9,977 2,777 จอง
จอง
27/05/2022 29/05/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
10/06/2022 12/06/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
17/06/2022 19/06/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
24/06/2022 26/06/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
08/07/2022 10/07/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
22/07/2022 24/07/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
19/08/2022 21/08/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
26/08/2022 28/08/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
09/09/2022 11/09/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
16/09/2022 18/09/2022 11,777 2,777 จอง
จอง
30/09/2022 02/10/2022 11,777 2,777 จอง
จอง