SUS-02.1 สวิตเซอร์แลนด์ บิวตี้ฟู

สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรม SUS-02.1 สวิตเซอร์แลนด์ บิวตี้ฟู
รหัสทัวร์ SUS-02.1 สวิตเซอร์แลนด์ บิวตี้ฟู
ระยะเวลาเดินทาง 8D5N
สายการบิน Qatar Airways
ช่วงวันเดินทาง
กรกฎาคม
฿ 87,777

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ SUS-02.1 สวิตเซอร์แลนด์ บิวตี้ฟู


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  2. ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชัฟเฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – สไตน์อัมไรน์ – ลูเซิร์น
  3. สะพานไม้ชาเปล – BUCHERER SHOP – ร้านของฝาก Casagrande – กำแพงเมืองเก่า – สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานีรถไฟ – Old Town – Tasch
  4. นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – หมู่บ้านเซอร์แมท – จุดถ่ายรูปเขาแมทเทอร์ฮอร์น(หรือเลือกซื้อOptionขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น ) – มองเทรอว์ – ปราสาทชิลยอง – เจนีวา
  5. ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุ Jet d’Eau – มหาวิหารโลซาน – กรุงเบิร์น – มหาวิหารกรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – City of Fountain – บ้านไอน์สไตน์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ประตูเมือง – อาคารรัฐภา – อินเทอร์ลาเคิน ช้อปปิ้ง เอาร์ทเล็ต
  6. กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าชมวิว – นั่งรถไฟสู่สถานีจุงเฟรายอค – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์น้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ร้านไฮไทม์ – ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ – เลาเทอร์บรุนเนิน – ซูริค – ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์ – จัตุรัสเมือง – ทะเลสาบซูริค
  7. ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานโดฮา
  8. ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

SUS-02.1


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
08/07/2022 15/07/2022 87,777 8,977 85,777 87,777 14,777 จอง
จอง